Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

Olemme elintarvikealan kuljetuksia suorittavien kuljetusliikkeiden valtakunnallinen edunvalvonta- ja yrittäjäjärjestö ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Tietoa toiminnastamme

Järjestömme tehtävänä on vaikuttaa elintarvike- ja kuljetusalan keskeisiin sidosryhmiin siten, että alalla toimivien kuljetusyrittäjien edut otetaan valtakunnallisessa päätöksenteossa huomioon sekä yhteiskunnallisella että elintarviketeollisuuden yrityskohtaisella tasolla.

Jäsenpalvelut

EKY:n jäsenenä saat

  • koulutusta, neuvontaa ja neuvotteluapua elintarvikekuljetuksia koskevissa asioissa (lainsäädäntö, kuljetustuskustannukset, sopimusneuvottelut)
  • hinnoitteluohjelmat (excel) jakelu- ja keräyskuljetuksiin
  • koulutusta (mm. kustannuslaskenta)
  • tunnukset jäsensivuillemme, joilta löytyvät muun muassa jäsenille tarkoitetut uutiskirjeet ja tiedotteet ym. ajankohtaista elintarvikkeiden kuljetuksiin liittyvää asiaa
  • kotimaisen ST1:n tarjoamat edut ST1:n D-kortilla,

Toimimme jäsenten hyväksi myös

  • antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla asiantuntijana alaa koskevissa asioissa
  • tiedottamalla alan asioista niin jäsenyrityksille kuin ulkopuolisillekin tahoille
  • kehittämällä jäsenyritysten ammatillisia ja yrittäjyyden valmiuksia

Jäsenistömme

EKY:n jäsenmäärä on noin 290 kuljetusliikettä, joilla on autoja ammattiliikenteessä noin 650. Yritysten asiakkaina ovat meijeri- ja lihanjalostusteollisuus. Jäsenyritysten kuljetuskalusto ja henkilökunta ovat pitkälle erikoistuneita, muun muassa eläinkuljetuksiin, maidonkeräilyyn ja lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin.

Kuljetussuoritteita

Maidonkeräys                                                                2 230 milj. kg

Meijerituotteiden jakelu- ja siirtokuljetukset                  1 300 milj. kg

Lihaa ja lihajalosteita                                                        430 milj. kg

Teuraseläimiä                                                                   380 milj. kg

Välityseläimiä                                                                 1 500 000 kpl